Provoz budov fakulty od 1. 3. 2021

V souvislosti s nově vydaným mimořádným opatřením MZ ČR si dovolujeme připomenout, že v budovách dodržujeme zásadu 3R: respirátory – rozestupy – ruce (dezinfekce) a, pokud to charakter laboratorního prostředí neznemožňuje, v místnostech pravidelně větráme. Apelujeme na precizní dodržování hygienických a epidemických opatření. 

V návaznosti na uvedené opatření je od 1. března 2021 do odvolání nařízeno používat v budovách fakulty k ochraně horních dýchacích cest respirátor bez výdechového ventilu minimálně třídy FFP2 nebo KN95 (detaily viz uvedené opatření).

I nadále platí nařízení, že do budov PřF UJEP mají zakázáno vstupovat osoby s příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Do odvolání je rovněž zakázán vstup veřejnosti do vnitřních prostor PřF UJEP. Toto opatření se nevztahuje na osoby, které mají v budovách pracovní jednání se zaměstnanci UJEP.

Aktuální informace jsou stále k dispozici v rámci stránky o onemocnění Covid-19.