Startuje letní semestr, budeme stále v online režimu

Milé studentky, milí studenti,

už v pondělí 15. února začíná letní semestr, který bude veden v režimu, na který jsme si „zvykli“ během zimního semestru, tedy v online podobě.

Velice rádi bychom vás přivítali v budově CPTO, která sice během zkouškového období tu a tam ožila hlasy těch, kdo se dostavili na zkoušku, ale přesto smutná čeká na vaši stálejší přítomnost. Bohužel to zatím nejde, a tak se zatím budeme setkávat virtuálně a uvidíte všeho všudy kanceláře našich akademiků. Během prvního týdne očekávejte instrukce z jednotlivých kateder, resp. od jednotlivých vyučujících, abyste věděli, jakým způsobem bude výuka přesně probíhat.

Pokud to aktuální situace či opatření MŠMT umožní, budeme vás samozřejmě informovat o změně či přechodu do prezenčních forem výuky. Především toužebně očekáváme praktickou, laboratorní výuku.

Se svými dotazy se neváhejte obracet buď přímo na konkrétní katedry či vyučující, s obecnými studijními dotazy pak mailem/telefonicky na referentky studijního oddělení.

Do budovy je prozatím vstup studentům v rámci výuky zakázán, proto doporučujeme na půdu fakulty vstupovat pouze v nutných případech (např. předem domluvená individuální konzultace). Naším cílem, a věřme že i cílem celé společnosti, je co nejrychlejší návrat do běžnějších kolejí, proto prosím stále respektujme pravidla a pokyny, které jsou pravidelně aktualizovány na webu fakulty. Vězte, že pravidlo 3R (respirátor — ruce a jejich dezinfekce — rozestupy) zatím funguje nejefektivněji.

Buďme k sobě prosím ohleduplní a hlavně buďme pozitivní, tedy mj. negativně testovaní. Přejeme vám hodně úspěchů v letním semestru a těšíme se s vámi na viděnou!