Dny geografie 2020 aneb geografové u vás doma

Dny geografie je popularizačně vzdělávací akce, která se koná napříč celým Českem. Na katedře geografie UJEP mají Dny geografie (dříve Týden geografie) již dlouho tradici a ústečtí geografové byli dokonce prvním akademickým pracovištěm, které se rozhodlo tento druh aktivity organizovat. Rok 2020 však organizování podobných akcí zrovna dvakrát nepřeje.

I přesto máte možnost setkat se s našimi geografy, a to přímo u vás doma, protože se rozhodli tuto tradici neporušit a zprostředkovat Vám ji , jak nejlépe to v tuto náročnou dobu půjde. Vlivem vládních nařízení se celý program přesunul do distanční formy. Některé části programu tak budou probíhat v prostředí platformy Big Blue Button, Google Meet či pouštěny ze záznamu na Youtube. Bohužel, tradiční akce GIS Day byla pro letošní rok kompletně zrušena, ale o to v lepší formě se na Vás budou geografové z PřF a geoinformatici z FŽP těšit v roce 2021.

Akce se koná pod záštitou rektora UJEP doc. RNDr. Martina Baleje, Ph.D., děkana PřF UJEP doc. RNDr, Michala Varady, Ph.D. a předsedy Severočeské pobočky ČGS doc. PhDr. RNDr. Jana D. Bláhy, Ph.D.

Na co se tedy v rámci letošních Dnů geografie na UJEP můžete těšit? Můžete se podívat na poster či webovou stránku události.