Informační rozcestník a plány PřF v listopadu

Vážení návštěvníci našich webových stránek,

v uplynulých dnech jsme si dovolili mírně upravit obsah a strukturu informačního rozcestníku k onemocnění Covid-19. Především jsme doplnili informace k dobrovolnické činnosti, k linkám pomoci apod. Zároveň jsme se rozhodli přispět k šíření osvěty v oblasti virových onemocnění infografikami, které budeme postupně zveřejňovat na našem webu a sociálních sítích. Jejich cílem v žádném případě není šíření strachu v již tak obtížné době, ale naplnění třetí role univerzity (kromě vzdělávání a vědeckého výzkumu), která spočívá mj. v šíření objektivních informací, a to, pokud možno, snadno přístupnou formou.

V měsíci listopadu se na půdě naší fakulty uskuteční několik online akcí pro veřejnost, ať už je to připojení k celostátní akci Noc vědců, nebo k akci, která dokonce překračuje hranice Česka, Dny geografie. V měsíci listopadu si rovněž připomeneme 15. výročí od založení naší fakulty. O těchto aktivitách vás ještě budeme informovat.

Přejeme všem lidem hodně zdraví bez stresu, dostatek trpělivosti a lásky bližních a těšíme se na viděnou, ať už virtuálně, nebo, v což všichni jistě doufáme, v běžné podobě.

Vaše přírodovědecká fakulta