Děkan přírodovědecké fakulty zahájil akademický rok 2020/2021

Při příležitosti zahájení nového akademického roku 2020/2021 přivítal děkan přírodovědecké fakulty doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D. studenty prostřednictvím videa a účastí na repetitoriu matematiky. Přivítal především studenty 1. ročníků a všem studentům popřál mnoho úspěchů v novém akademickém roce.

Všichni si uvědomujeme, že zvláště v současné době není situace pro studenty i zaměstnance snadná. Věříme, že povzbuzení je i proto důležité.

Videopozdrav děkana