Opět na cestách: Výzkum na Papui Nové Guineji pokračuje

Na výzkumnou cestu se po covidové pauze opět vydal doc. Jan D. Bláha z katedry geografie. Společně s kolegy doc. Martinem Soukupem (FSV UK) a prof. Dušanem Lužným (FF ZČU v Plzni) vyrazili na expediční terénní výzkum do provincie East Sepik na Papui Nové Guineji.

“Cílem výzkumu je podat svědectví o formách a projevech komodifikace kulturního dědictví a tradic turisticky relativně atraktivní lokality kolem řeky Sepik. Další výzkumnou otázkou je, zda se na návštěvnosti takto exotického regionu projevila pandemie covid-19. Kromě toho máme v úmyslu využít principů reflexe cesty z perspektivy různých oborů,” přibližuje přímo z prostředí exotického státu doc. Jan D. Bláha.

Impozantní čelo posvátného domu ve vesnici Kambot. Foto: J. D. Bláha
Pozůstatky domu připomínající návštěvu jižní Evropy. Foto: J. D. Bláha

Během dosavadního průběhu výzkumné cesty se kromě provinčního města Wewak výzkumníci přesunuli přes město Maprik do vesnice Korogo na břehu řeky Sepik. Odtud podnikli cestu na motorizované kánoi k proslulým Chambri Lakes (známé mj. klasickými antropologickými výzkumy Margaret Meadové o genderových rolích v komunitách) do vesnic Kilimbit a Aibom. Po splutí řeky z vesnice Korogo do Angoramu následovala cesta k řezbářům ve vesnici Kambot na pravostranném přítoku Sepiku, řece Keram. Záměr dostat se do vesnice Biwat na řece Yuat bohužel nevyšel z důvodu aktuálně vysoké kriminality.

Prozatím výzkumníci urazili 280 km po souši a 370 km po vodních tocích, což je v kontextu lokálních podmínek dopravní infrastruktury mimořádná vzdálenost.

“Všichni účastníci terénního výzkumu si uvědomují, jak důležitá je podpora, v neposlední řadě ta materiální a finanční, ve výzkumných oblastech na druhém konci světa. O to více bychom chtěli poděkovat za možnost využití zázemí Čechům působícím ve Wewaku, tedy Přemyslu Boehmovi, Josefu Halvovi a Janu Vařekovi,” dodává Jan D. Bláha.

Na cestě k řezbářům do vesnice Kambot. Foto: J. D. Bláha

V těchto chvílích je výzkumný tým na cestě z Wewaku do Port Moresby. Přejeme hodně štěstí v jeho dalších krocích.

#scienceUJEP