Zdroje informací a pokyny k onemocnění Covid-19

Vzhledem ke zhoršující se situaci jsme si dovolili vytvořit CENTRÁLNÍ INFORMAČNÍ STRÁNKU, jejímž cílem je poskytnou na jednom místě informace, opatření, pokyny a doporučení k onemocnění Covid-19. Věnujte jim prosím pozornost a především se jimi řiďte!

Pokyny k výuce budou řešeny v dohledné době v návaznosti na novou směrnici rektora č. 1/2020 „Pravidla pro rozhodování o realizaci distančního vzdělávání v akademickém roce 2020/2021“.