Úspěch studenta geografie v soutěži studentských prací

S radostí si dovolujeme informovat, že student NMgr. studijního programu Geografie Bc. Pavel Mlýnek úspěšně reprezentoval naši fakultu a univerzitu v celostátní soutěži O nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru geografie, jejíž finále se uskutečnilo 8. září 2020 v rámci Výroční konference České geografické společnosti v Plzni. S bakalářskou prací „Propojení a kartografická vizualizace dat nesourodých datových souborů“ se umístil na krásném 2. místě!

V práci se Pavel Mlýnek zaměřil na propojení genealogických a geografických datových souborů, a to především v softwarovém řešení ArcGIS. Cílem bylo najít univerzální metodu vizualizace, definovat prostorový atribut, který bude pro datové soubory společný a zároveň bude unikátní. Práce zároveň obsahuje základní problematické aspekty a nutné znalosti k vytvoření vlastního postupu propojení dat. Jak se totiž ukazuje, počet nadšenců, kteří pátrají po svých předcích se snahou odhalit i prostorové souvislosti genealogického stromu, stále narůstá.

Dalším, vedlejším cílem, bylo hledat cestu ke zpracování rozsáhlého datového souboru, který vzniká v rámci dlouhodobého výzkumu katedry geografie v lokalitě státu Papua Nová Guinea.

Pavlovi gratulujeme a přejeme mu mnoho dalších úspěchů!

Účastníci finále soutěže v Plzni