Ukončení platnosti příkazů děkana č. 2/2020 a č. 6/2020

Děkan přírodovědecké fakulty ukončí od 20. 7. v plném rozsahu platnost preventivních opatření k onemocnění covid-19 daných příkazem č. 2/2020.