Nová generace materiálů pro detekci, zachycení a využití oxidu uhličitého

Představujeme projekty na Přírodovědecké fakultě: Nová generace organicko/anorganických materiálů pro detekci, zachycení a využití oxidu uhličitého

Druh projektu/dotační titul: GAČR
Číslo projektu: 20–01639S
Řešitel: doc. Ing. Zdeňka Kolská Ph.D. (ÚMC, PřF UJEP), spoluřešitel: doc. Ing. Jakub Siegel, Ph.D. (FCHT VŠCHT Praha)
Roky řešení: 2020-2022
Popis: Cílem projektu je vyvinout novou generaci pokročilých multifunkčních materiálů na bázi nanomateriálů a nanostrukturovaných materiálů s revolučním využitím v technologii detekce, zachycování a využití CO2. Současné přístupy k řešení tohoto problému jsou založeny na drahých, vzácných materiálech, které často vyžadují extrémní podmínky pro chemickou přeměnu CO2. V rámci tohoto projektu budou navrženy a připraveny nové multifunkční materiály, založené na bázi plazmonově-aktivní kovové nanostruktury v kombinaci s organokovovou sítí (MOF). Projekt je zaměřen zejména na přípravu materiálů, které mohou být použity i jako dálkové optické emisní senzory CO2, selektivní zachycovače CO2 umožňující světlem přepínatelné inteligentní uvolňování CO2, s následným účinným využitím CO2 v kombinaci s přístupem obnovitelné energie (pomocí slunečního záření).