Aktualizace opatření týkající se přijímacího řízení a státních zkoušek

Děkan přírodovědecké fakulty aktualizoval v souvislosti s Usnesením Vlády ČR č. 537 ze dne 11. 5. Příkaz děkana č. 6/2020, který se týká podmínek na PřF v souvislosti s uvolněním části opatření ve výuce a dalších aktivitách studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia a nově přijímacích a státních závěrečných zkoušek.

Aktualizace příkazu (v textu nový text označen červeně) nabývá účinnosti v pondělí 18. 5., týká se i akademických pracovníků zajišťujících studijní aktivity, neakademických pracovníků fakulty a uchazečů během přijímacího řízení.

Věnujte mu prosím pozornost.