Příroda na kole 2020

Tým zaměstnanců PřF UJEP, ve složení (zleva) doc. J. D. Bláha (KGEO), dr. M. Švec (KFY), Mgr. Z. Pavlasová (referentka OVV PřF), doc. Z. Kolská (ÚMC) a Ing. P. Lauterbach (tajemník PřF), vyrazil vstříc květnové výzvě Do práce na kole, a to již tradičně s názvem Příroda na kole.

Jubilejní 10. ročník tradiční akce „Do práce na kole“ se koná od 1. do 31. května 2020. Cílem „Do práce na kole“ je motivovat co nejvíce lidí, aby jako dopravní prostředek po městě používali jízdní kolo, koloběžku nebo jakoukoli bezmotorovou formu dopravy včetně běhu a chůze. Letošní výzvou bude také pomocí pravidelného pohybu (při cestách do práce, na nákup nebo při cvičení doma) udržet si fyzickou i psychickou pohodu v časech karantény. Akce Do práce na kole se tak stává největším národním teambuildingem zaměřeným proti „blbé náladě“.