Zdeňka Kolská je laureátkou Ceny hejtmana za vědu a výzkum 2018

Letos již posedmé byly uděleny Ceny hejtmana Ústeckého kraje za výjimečné činy či zásluhy. V kategorii Věda a výzkum získala cenu Doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D, z katedry chemie Přírodovědecké fakulty UJEP.

Zdeňka Kolská se dlouhodobě zabývá výzkumem v oboru fyzikální chemie a nanotechnologie. Její vědecká činnost je poslední roky spojena především s vývojem nanomateriálů pro využití v elektronice a v oblasti tkáňového inženýrství. Má velké zásluhy v oblasti popularizace chemie. Zasloužila se o vznik a akreditace několika důležitých studijních oborů. V oblasti vědy a výzkumu se podílí na řešení úkolů v oblasti fyzikální chemie a nanotechnologie jak teoreticky, tak experimentálně. V oblasti fyzikální chemie vyvíjí teoretické modely pro odhady fyzikálně-chemických vlastností látek a podílí se na jejich experimentálním studiu. Je autorkou či spoluautorkou 120 vědeckých prací, 15 kapitol v knihách, 2 patentů, přes 150 konferenčních příspěvků.

„Udělení Ceny hejtmana mě velice potěšilo. Je to milé a hezké pohlazení a také poděkování za práci. Jako možná většina oceněných, také já však mám trochu rozporuplný pocit, že to není zcela spravedlivé a že by ji měli získat jiní,” říká skromně doc. Kolská. „Zejména věda je v posledních letech silně týmová práce. Proto děkuji nejen za sebe, ale za všechny mé úžasné kolegy a kolegyně, studentky a studenty u nás na UJEP a též na VŠCHT v Praze, se kterými dlouhodobě spolupracujeme, za vynikající spolupráci a trpělivost, protože získané výsledky jsou společným dílem celého týmu. Děkuji i své fakultě a celé UJEP, že mne na Cenu navrhla. Ale úplně nejvíce děkuji své skvělé rodině, především manželovi, oběma našim holčičkám i všem ostatním. Bez nich, bez jejich pomoci, trpělivosti a velké podpory bych se hraní si s vědou nemohla tak věnovat,” doplňuje letošní laureátka Ceny hejtmana.