Chystáme se do nového

Bezmála 15 let přírodovědecká fakulta od svého vzniku sídlí na adrese České mládeže 8 v budovách pedagogické fakulty. Prakticky od začátku však bylo zřejmé, že rozvoj univerzity bude vyžadovat i rozvoj infrastruktury a zázemí jednotlivých fakult, proto vedení přírodovědecké fakulty od začátku minulé dekády ve spolupráci s vedením univerzity usilovalo o výstavbu nové budovy, která později dostala název Centrum přírodovědných a technických oborů (CPTO). A jsou to bezmála dva roky, kdy byl položen základní kámen nové budovy. Bližší informace se lze dozvědět v sekci stavíme si budoucnost.

Nyní však stojíme před dalším významným historickým milníkem, kterým je stěhování všech laboratoří a experimentálních pracovišť, učeben, skladů, studoven, příručních knihoven a nespočtu kanceláří do nové budovy. Stěhovat fakultu, a ještě k tomu přírodovědeckou, jež je svým charakterem k nesnadnému stěhování přímo předurčena, z jedné budovy do druhé není krokem obvyklým a mnohým se to „nepoštěstí“ ani jednou za celý život. Není však třeba zoufat, jako miniaturní ochutnávka postačí i občasné stěhování jedné laboratoře či kanceláře.

Usilujeme o to, aby především hlavní činnosti fakulty, tj. vzdělávání a výzkum, tímto krokem utrpěly co možná nejméně. Stále věříme, že neplatí známé pořekadlo, že „je lepší vyhořet, než se stěhovat“, a připravujeme logistický plán stěhování jednotlivých pracovišť fakulty na období od června do září 2020, ačkoliv vnější okolnosti bohužel pravděpodobně způsobí, že ne všechny termíny budou dodrženy.

Naším cílem je v budově CPTO zahájit minimálně výuku v plném rozsahu od nového akademického roku – dle upraveného harmonogramu z 1. 4. 2020 to znamená od 1. 10. 2020, tj. ode dneška zhruba za pět měsíců. O to více se těšíme, že našim studentům i zaměstnancům budeme moci od nového akademického roku nabídnout zbrusu nové a především kvalitní zázemí pro jejich studium a práci. Dislokace přírodovědecké fakulty, fakulty životního prostředí (FŽP) i menzy už je samozřejmě připravena, a tak již nyní můžeme informovat o umístění jednotlivých pracovišť, ať se máte na co těšit.

Tvůrci mapového portálu Mapy.cz již přidali CPTO do mapových podkladů


V patře pod úrovní náměstí mezi budovou CPTO, MFC a rektorátem se kromě učeben a dalšího zázemí nachází děkanát fakulty životního prostředí, katedra životního prostředí a správa budovy. V přízemí budovy má kromě přednáškových sálů a zasedacích místností svou stálou pozici menza. Naši studenti naleznou studijní oddělení PřF v 2. nadzemním podlaží v blízkosti hlavního schodiště. Na tomto podlaží bude mít sídlo i katedra fyziky a Ústecké materiálové centrum včetně všech svých laboratoří. O patro výše bude sídlit katedra chemie se svými laboratořemi. Čtvrté podlaží budou ve vzájemné symbióze obývat katedra biologie a katedra geografie s tím, že biologové budou disponovat prostory ve vyšším křídle budovy a geografové prostory v nižším křídle. V 5. podlaží se budou potkávat zaměstnanci z katedry geografie s lidmi z kateder FŽP, konkrétně z katedry geoinformatiky a z katedry environmentální chemie a technologie. Ve vyšším křídle budovy se pak nachází v 6. podlaží katedra informatiky, v 7. katedra matematiky a část katedry informatiky a v nejvyšším patře děkanát naší fakulty. Tam budou k dispozici s výjimkou studijního oddělení všechna oddělení (oddělení pro vědu a zahraniční záležitosti – Erasmus+ apod., oddělení pro vnější vztahy, oddělení pro rozvoj, oddělení služeb i ekonomické oddělení).

Také už se těšíte? My ano! Tak nám držte palce, ať se nám podaří přestěhovat bez větších zádrhelů.