Uvolnění části opatření pro studenty závěrečných ročníků

Děkan přírodovědecké fakulty vydal v souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. 4. a příkazem rektora č. 3/2020 ze dne 17. 4. Příkaz děkana č. 4/2020, který se týká podmínek na PřF v souvislosti s uvolněním části opatření ve výuce a dalších aktivitách studentů závěrečných ročníků bakalářského, magisterského a doktorského studia.

Věnujte mu prosím pozornost.