Naši studenti se dělí o své zkušenosti a zážitky

Při četbě Cimrmanova anglického deníku v něm narazíme na tento, pro odborníky známý citát: „Proklínám chvíle, kdy jsem s horlivostí knihomola přecpával svůj mozek vědomostmi o cizích krajích. K čemu je mi nyní návštěva těchto míst? Vím, že zde v Londýně mě nemá překvapit hustá mlha. Také mě nepřekvapí. Vím z knih, jak vyhlíží domek mého předchůdce Shakespeara, a on tak opravdu vyhlíží. Chce se mi zvolat: ‘Proč vlastně cestuji? Což není již pro mne na světě překvapení?’

Na rozdíl od Cimrmana, kterého tato smutná empirie vedla k sepsání jeho slavného elastického zeměpisu, naši studenti své poznání rozšiřují, po vzoru základů humanismu, prostřednictvím zkušenosti a pěstováním citlivosti <3, získaných během studijních a pracovních pobytů.

Ačkoliv současná situace cestovatele možná poněkud deptá, doufáme, že se vše v dobré obrátí, a tak nám všem zkušenosti, o něž se naši studenti dělí, jistě pomohou odkrývat taje různých koutů Evropy, ale také blíže poznávat různá univerzitní a institucionální prostředí. Od roku 2019 jsou studenti naší fakulty zapojeni do prezentace a propagace stáží programu Erasmus+ prostřednictvím webu fakulty v jeho speciální sekci „Zkušenosti studentů“.

Jsme si sice vědomi, že zkušenost ze stáže není plně přenositelná, přesto věříme v inspiraci! Všem zapojeným studentům tímto děkujeme a čtenářům našeho webu přejeme příjemné karanténní čtení.

À propos! Na rozhodnutí cestovat za poznáním není nikdy pozdě. Své o tom ví i náš akademik Jiří Anděl, který nedávno oslavil životní jubileum :-).