Vývoj funkčních materiálů pro lékařskou diagnostiku

Představujeme projekty na Přírodovědecké fakultě: Vývoj nano/mikrostrukturovaných funkčních materiálů a detekčních mikrozařízení pro lékařskou diagnostiku

Druh projektu/dotační titul: SGS
Číslo projektu: UJEP-SGS-2017-53-004-3
Řešitel/é: Mgr. Petr Aubrecht (hlavní řešitel), Mgr. Jan Malý, Ph.D. (spoluřešitel)
Roky řešení: 2018-2020
Popis: Tento projekt je zaměřen na vývoj nových funkčních povrchů a mikrozařízení s nano(mikro)strukturou pro analýzu jednotlivých buněk či buněčných shluků, vhodných pro rozvíjení konceptu personalizované medicíny a masovou výrobu.