Čekají nás imatrikulace a promoce

Začátek akademického roku s sebou přináší kromě předzvěsti nově nabytých znalostí také slavnostní cereomoniál, který uvede do akademické obce fakulty nové studenty, imatrikulaci.

Studenti jsou na imatrikulace zváni prostřednictvím elektronické pozvánky emailem, rádi bychom je však pozvali i touto formou, a to na 12. 10. 2022 od 10.30 hod. do červené auly MFC.

Pokud by ceremonii chtěli být přítomni také studenti doktorského, navazujícího a kombinovaného studia, prosíme o kontaktování studijní referentky Renaty Postlové (tel. 475 286 672, renata.postlova@ujep.cz).

Naopak slavnostním završením studia spojeným s předáváním diplomů čerstvým absolventům fakulty je událost následující, promoce. Ta proběhne také v červené aule MFC, a to 21. 10. 2022, od 10. 30 hod. Prosíme studenty, kterých se podzimní promoce týká, aby svou účast závazně potvrdili na e-mail renata.postlova@ujep.cz, nejpozději do 30. 9. 2022.