Výběrová řízení na obsazení míst akademických pracovníků v roce 2020

Děkan PřF UJEP vypisuje výběrová řízení na obsazení míst akademických pracovníků a místa vedoucích kateder. Přihlášky se životopisem, ověřenými doklady o akademických a vědeckopedagogických titulech, s přehledem vědecké a pedagogické činnosti a praxe, s údaji o členství v odborných společnostech, seznamem publikační činnosti a motivačním dopisem zasílejte elektronicky do 10. května 2020 na romana.kovarikova@ujep.cz. Účastníkům výběrového řízení nevzniká nárok na úhradu nákladů výběrového řízení. Děkan si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.
Další podrobnosti…