Přírodovědecká fakulta pomáhá zdravotníkům Ústeckého kraje

Naše katedra biologie s katedrou chemie a Ústeckým materiálovým centrem zareagovaly na kritickou situaci zdravotnických zařízení v Ústeckém kraji a ze svých laboratoří uvolnily chemikálie pro přípravu dezinfekce pro okamžitou spotřebu záchranné službě Ústeckého kraje. Vedení fakulty oceňuje reakceschopnost všech tří zmíněných pracovišť. Každá pomoc se v současné situaci cení!

Přírodovědecká fakulta se snaží zajistit další chemikálie, aby laboratoře mohly v produkci dezinfekce pokračovat. S tím souvisí níže uvedená výzva.

Výzva: Pokud by někdo mohl dodat větší množství isopropanolu v neotevřených nádobách, kontaktujte prosím dr. Liegertovou (michaela.liegertova@ujep.cz).


Užitečné návody:

>> Postup přípravy dezinfekce (EN)

Potřebné reagenty (sloučeniny) pro výrobu malého objemu:
činidla pro postup I: ethanol 96%, peroxid vodíku 3%, glycerol 98%, sterilní destilovaná nebo vařená studená voda
činidla pro postup II: isopropylalkohol 99,8%, peroxid vodíku 3%, glycerol 98%, sterilní destilovaná nebo vařená studená voda

Doporučené množství:
postup I: ethanol 96%: 8333 ml, peroxid vodíku 3%: 417 ml a glycerol 98%: 145 ml
postup II: isopropylalkohol 99,8%: 7515 ml, peroxid vodíku 3%: 417 ml, glycerol 98%: 145 ml

Další postupy ve výše přiloženém dokumentu

>> Postup výroby ochranné roušky