Den otevřených dveří 2020

Ve středu 29. 1. 2020 od 8 do 14 hodin proběhne na naší fakultě den otevřených dveří! Program

Srdečně jsou zváni všichni zájemci o studium přírodovědných oborů, nejen z řad studentů posledních, ale i nižších ročníků středních škol, stejně jako absolventi bakalářského nebo magisterského studia.

Kromě prezentace studijních programů a oborů, která se uskuteční v 9:00 hod. ve Velké aule (CA-NA) se můžete těšit také na bohatý doprovodný program ve formě přednášek a praktických ukázek jednotlivých kateder. Od 9:45 a znovu od 11:45 hod. proběhne procházka po kampusu UJEP a k nové budově PřF (Centrum přírodovědných a technických oborů – CPTO). Detailnější informace o konkrétních studijních programech a oborech vám budou poskytnuty u infostánků. Po celý den budou přítomni také koordinátoři, kteří vám usnadní orientaci v budově. K dispozici vám bude i tzv. „chillzone“, kde můžete nejen načerpat energii a občerstvit se, ale také si promluvit přímo se studenty. Program jednotlivých kateder 1, Program jednotlivých kateder 2

Jelikož část katedry biologie sídlí mimo hlavní areál (Za Válcovnou 8; bus číslo 2, 7, 9, 17, 23, 27 – z ulice Jateční do ulice Za Válcovnou), doporučujeme si na ní vyhradit zvláštní čas (viz program kateder).

Adresa hlavní budovy, odkud se dostanete do všech ostatních částí naší fakulty:
České mládeže 8,
400 96 Ústí nad Labem

Případné dotazy směřujte na zuzana.pavlasova@ujep.cz, tel. 475 283 562.

Těšíme se na vás!