Počítačové modelování lze i nadále studovat v doktorském programu

S radostí oznamujeme, že Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství dne 19. prosince 2019 udělila akreditaci doktorským studijním programům Počítačové modelování ve vědě a technice a Computer Modelling in Science and Technology pro uskutečňování Přírodovědeckou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na dobu 10 let.

Nabídka doktorských studijních programů realizovaných na Přírodovědecké fakultě díky tomu zůstává stabilní.