Shromáždění Akademické obce fakulty 18. 12. 2019

Předsedkyně AS PřF UJEP svolává dle čl. 4, odst. 4c JŘ AS PřF UJEP  shromáždění akademické obce Přírodovědecké fakulty UJEP.

Shromáždění akademické obce proběhne 18. 12. 2019 od 14 h ve velké aule (CA-NA).

Všichni členové akademické i neakademické obce jsou vřele vítáni.

Program shromáždění:

  1. Vystoupení předsedkyně AS: Činnost Akademického senátu PřF UJEP v roce 2019.
  2. Vystoupení děkana PřF: Přírodovědecká fakulta UJEP v roce 2019.
  3. Dotazy a diskuse.

RNDr. Eva Hejnová, Ph.D.
předsedkyně AS PřF UJEP