Setkání ředitelek/ředitelů fakultních škol

V pondělí 25. listopadu se na půdě naší fakulty uskutečnilo setkání ředitelek/ředitelů fakultních škol, kterého se zúčastnili zástupci ze sedmi středních škol z ústeckého regionu a vedení PřF UJEP. Hlavním záměrem tohoto setkání bylo zintenzivnění vzájemné spolupráce.

Na programu setkání bylo v úvodu samozřejmě lepší poznání jednotlivých představitelů regionálních škol s aktuálním vedením fakulty. Dále byly diskutovány návrhy možných aktivit ze strany fakulty, mj. nabídka témat a vedení/konzultace/oponentury prací v rámci tzv. středoškolské odborné činnosti (SOČ), společné hledání talentovaných žáků, exkurze/stáže v laboratořích apod. Čas byl též věnován návrhům od samotných ředitelů, jak naši spolupráci podpořit (pedagogické praxe, oborové dny apod.).

Na závěr obdrželi ředitelé nové označení fakultní školy (logo PřF dle jednotného vizuálního stylu UJEP). Akce se vydařila, proto bychom z ní rádi učinili tradici.