Nové podpořené projekty GAČR na PřF UJEP

S potěšením oznamujeme, že v roce 2020 bude na Přírodovědecké fakultě zahájeno řešení celkem pěti nových projektů Grantové agentury České republiky (GAČR) a všechny projekty budou řešeny po dobu tří let!

GAČR ke dni 25. 11. 2019 ukončila hodnocení návrhů projektů přijatých do veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu a rozhodla o poskytnutí podpory pro následující grantové projekty:

PřF UJEP v roli řešitelské instituce:

1) Nová generace organicko/anorganických materiálů pro detekci, zachycení a využití oxidu uhličitého (doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D., Ústecké materiálové centrum), komise: Technické vědy

2) Povaha a dynamika lokálních konfliktů o využití území v polyracionálním prostředí (doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D., katedra geografie), komise: Společenské a humanitní vědy

3) Žádané školy: Podmínky volby základní školy ve venkovském prostoru (RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D., katedra geografie), komise: Společenské a humanitní vědy

PřF UJEP v roli spoluřešitelské instituce:

4) Inteligentní magnetické materiály: od objemových systémů ke „spinterface“ (prof. Ing. Martin Orendáč, CSc., VŠCHT Praha, za PřF spoluřešitelkou doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D., Ústecké materiálové centrum), komise: Technické vědy

5) Separace enantiomerů chirálními membránami: Experiment a simulace (Ing. Pavel Izák, Ph.D., DSc., ÚChP AV ČR, za PřF spoluřešitelem prof. RNDr. Ivo Nezbeda, Dr.Sc.), komise: Technické vědy

Gratulujeme a přejeme úspěšné bádání!