Zveme vás na seminář “Fulbrightova stipendia aneb klíčový krok ve vědecké kariéře”

2. května se od 9:00 do 12:00 uskuteční seminář o Fulbrightových stipendiích pro akademické pracovníky a pracovnice UJEP. O své zkušenosti s realizací stipendijního pobytu na Tufts University v Bostonu se podělí i rektor univerzity doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

Seminář se koná pod záštitou prorektora pro vědu a výzkum a prorektora pro internacionalizace UJEP.

Program semináře:

  • 9:00 – 9:30 Představení Fulbrightových stipendií
  • 9:30 – 11:00 Praktické zkušenosti z přípravy a realizace stipendia
  • 11:00 – 12:00 Diskuse stipendijních záměrů účastníků

Komise J. Williama Fulbrighta je mezivládní česko-americkou organizací založenou za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými prostřednictvím stipendijních programů a poradenských a informačních služeb.
Hlavním posláním Fulbrightovy komise je budovat a podporovat vzájemné porozumění mezi národy obou států prostřednictvím kulturních výměn v oblasti vzdělávání.

Prestižní Fulbrightovy stipendijní programy financované českou a americkou vládou poskytují českým občanům příležitost studovat, provádět výzkum či vyučovat v USA. Českým vzdělávacím a výzkumným institucím pak dávají možnost získat pedagoga nebo vědce z USA.

#scienceUJEP