Na PřF vystoupí Tomáš Homola – 21. 11. 2019

Doc. RNDr. Tomáš Homola, Ph.D. na téma: „Plazmové úpravy povrchů a nano-strukturovanýchvrstev pro flexibilní a tištenou elektroniku”

Seminář katedry fyziky ve čtvrtek 21. listopadu 2019 od 13:00 hodin v učebně č. 345

Anotace: Povrchová úprava teplotně citlivých materiálů atmosférickým plazmatem se stala objektem velkého zájmu v nových technologiích, např. v oblasti flexibilní a tištené elektroniky. Současná výroba systémů sběru energie, tj. solárních článků a jiné elektroniky na bázi křemíku nesplňuje požadavky kroků spojených s nízkou výrobní cenou. Rychlá a levná výroba metodou roll-to-roll – budoucnost komercializace pro flexibilní a tištěnou elektroniku – vyžaduje flexibilní a levné substráty, jako je PET nebo PEN. Flexibilní substráty jsou však teplotně citlivé a výrobní proces tedy nemůže překročit teploty obvykle vyšší jak 150 ° C. Nízkoteplotní plazma může složit jako adekvátní náhrada tradičních metod pro modifikaci materiálu ve výrobě.

Přednáška bude tematicky zaměřena na aplikace plazmatu pro výrobu tzv. perovskitových solárních článků.

Pozvánka zde