Výběrová řízení ERASMUS+ (2. kolo)

Vystřelte do zahraničí již tento rok!
Máte k tomu hned několik důvodů:
·      těžko Vám někdo nabídne při Vašem pobytu v zahraničí finanční podporu ve výši 330–510 EUR/měsíc
·      uznání všech podobných předmětů v rámci studia na UJEP
·      jedinečná šance poznat nové přátele v zahraničí a zlepšit nenásilně své jazykové kompetence
·      zvyšování obecných kompetencí a konkurenceschopnosti na pracovním trhu
·      administrativní pomoc v průběhu celého procesu
·      motivační stipendium ve výši 10.000,- Kč (podmínky pro získání)

AKTUÁLNÍ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Studenti se do výběrového řízení registrují prostřednictvím on-line aplikace (přihlašovací údaje jsou shodné s přihlašovacími údaji do IS/STAG).

Uzávěrka přijímání přihlášek je 27. 11. 2019 v 12.00 hodin.

Kritéria výběru
·      Aktivní členství v Erasmus Student Network Ústí
·      Znalost jazyka
·      Pokud student v předchozích výběrových řízeních zrušil výjezd bez udání důvodu, je preferován
nejméně ze všech zájemců

STUDIJNÍ POBYTY — letní semestr 2019/2020

Náležitosti přihlášky – studijní pobyty
1.    Vyplněná přihláška k výběrovému řízení s vlastnoručním podpisem (vygenerovaná ze systému)
2.    Podepsané Čestné prohlášení  (vygenerované ze systému)
3.    Motivační dopis v českém jazyce (vzor v aplikaci)
4.    Doklad o jazykových znalostech – potvrzení z aplikace nebo kopie certifikátu

Úspěšné absolvování výběrového řízení negarantuje studentovi účast v programu Erasmus+.

Informace pro studenty UJEP k pobytům v programu ERASMUS

Erasmus+ na stránkách DZS


Pokud máte zájem vycestovat za studiem nebo za prací do zahraničí a nevíte si rady, bez obav kontaktujte fakultního koordinátora PřF UJEP:
Ing. Michaela Bobková (kancelář č. 311) – děkanát PřF České mládeže 8; tel: 475 28 3154;
email: michaela.bobkova@ujep.cz

Další rady Vám jistě rádi poskytnou jednotliví katederní koordinátoři.