Terénní výzkum v papuánské komunitě Nungon 2019

V rámci terénního výzkumu excelentního projektu Sinofonní příhraničí – interakce na okraji sleduje doc. Jan D. Bláha z naší katedry geografie s kolegy doc. Martinem Soukupem (antropolog) a prof. Dušanem Lužným (sociolog) vliv Číny na obyvatele státu Papua-Nová Guinea. Garantem projektu je katedra asijských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

U příležitosti 44. dne nezávislosti PNG (každoročně 16. 9.) se výše uvedení výzkumníci rovněž zúčastnili tzv. sing-singu (kulturní slavnosti) obyvatel údolí řeky Uruwy, v rámci něhož vystoupili obyvatelé pěti vesnic etnické skupiny Nungon včetně „rockové“ kapely z vesnice Worin. V údolí řeky Uruwy probíhá dlouhodobý antropologicko-geografický výzkum doc. Bláhy a doc. Soukupa a oba se sem společně vrátili již počtvrté. Jeden den věnovali návštěvě školy s cílem získat metodami vizuální antropologie a kognitivní geografie názory žáků na Čínu.

V neposlední řadě se podařilo s několika členy komunity uspořádat specifickou formu focus-group, v rámci níž byla diskutována témata týkající se politického a ekonomického vlivu významných hráčů v globálním měřítku, dále pak témata zaměřená na místní náboženský konflikt, který se promítá do geografického prostoru.