Vývoj mikrofluidních systémů

Představujeme projekty na Přírodovědecké fakultě: Vývoj mikrofluidních systémů ke specializovaným buněčným kultivacím a testování biologických účinků aktivních látek

Druh projektu/dotační titul: SGS
Číslo projektu: UJEP-SGS-2020-53-006-3
Řešitelé: Mgr. David Poustka (hlavní řešitel); Mgr. Petr Panuška; Mgr. Jan Malý, Ph.D.
Roky řešení: 2020–2022
Popis: V souvislosti s rychle se zvyšující poptávkou po masivním testování nových potenciálně účinných léčiv a současnými etickými otázkami spojenými s využitím pokusných zvířecích modelů výrazně narůstá potřeba aplikace alternativních funkčních modelů tkání, tkáňových bariér či kompletních orgánů. Cílem projektu je proto vývoj nových typů mikrofluidních zařízení s integrovanými nanostrukturovanými povrchy, jež dále povedou k realizaci biologických modelů mimikujících tkáňové bariéry a 3D buněčných kultur ve formě nádorových sféroidů.