Slavnostní otevření CBEO

Za účasti představitelů univerzity, města Ústí nad Labem, Ústeckého kraje, MŠMT a dalších pozvaných hostů bylo včera slavnostně otevřeno Centrum biologických a environmentálních oborů (CBEO), o jehož dokončení jsme již návštěvníky našeho webu v červnu informovali.

S projevy vystoupili doc. Michal Varady, děkan fakulty, doc. Martin Balej, rektor univerzity, a dr. Jan Malý, vedoucí katedry biologie. Po přestřižení pásky a přípitku mohli přítomní v doprovodu dr. Hany Malinské absolvovat komentovanou prohlídku skleníku a fytotronu. V neposlední řadě nechyběla prezentace katedry biologie ve formě posterů, videa a exponátů. Hosté měli možnost zavítat i do kanceláří, učeben a poslucháren v rámci objektu CBEO a z letní učebny dalekohledy sledovat nádherné panorama Českého středohoří.

Veřejnost se bude moci s CBEO i celým areálem Přírodovědecké fakulty „Za Válcovnou“ seznámit v rámci připravované akce Noc vědců.