Ústí nad Labem místem mezinárodního setkání

Ústecká univerzita se stane v únoru příštího roku místem setkání mezinárodní akademické asociace pro plánování, právo a vlastnická práva (The International Academic Association on Planning, Law, and Property Rights – PLPR) v rámci její 14. výroční konference. UJEP tak přebírá pomyslnou štafetu po americkém Texasu, kde se konal předchozí ročník akce. Konferenci budou pořádat Fakulta sociálně ekonomická a Přírodovědecká fakulta pod záštitou rektora Martina Baleje a hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka.

Ve dnech 17.–21. února 2020 se tak na naší univerzitě bude diskutovat o široké škále témat, která se nacházejí v průsečíku plánování, práva, resp. vlastnických práv (mj. regulace a řízení v rámci využívání krajiny, regionální a lokální rozvoj a plánování, rozvoj měst atd.). Vybrané specializované sekce a klíčové poznámky budou na této konferenci věnovány problematice fragmentace (půdy, institucí a plánování). Téma odráží postsocialistickou středoevropskou realitu, která se zabývá enormní fragmentací vlastnictví půdy, jakož i povinnostmi a pravidly pro využívání (veřejných) prostorů.

Více informací včetně výzvy k podávání příspěvků na tuto mezinárodní konferenci naleznete na webu akce.