Aktivně spolupracujeme se školami

I v průběhu letních měsíců aktivně spolupracujeme se základními a středními školami. Pořádáme přednášky, letní školy, připravujeme školní olympiády i mnoho dalšího.

Žáci základních a středních škol nejen z našeho regionu už si zvykli potkávat se s přírodovědci z UJEP během výuky různých předmětů. Ti totiž již několikátým rokem vyrážejí do škol s přednáškami a dalšími aktivitami, podílejí se na vedení prací v rámci středoškolské odborné činnosti a na přípravě oborových olympiád pro talentované žáky. Během letních měsíců pak pořádají letní školy.

Protože víme, že je neustále třeba prezentovat mladým lidem přírodní obory atraktivní formou, bourat klišé o jejich obtížnosti a ukazovat jejich praktický dopad, nabízíme školám koncept tzv. spanilých jízd. Na nich si s námi jednotlivé školy domlouvají různorodé přednášky a naši odborníci pak přijedou na školu přednášet přímo do výuky,“ říká proděkan pro vnější a zahraniční vztahy doc. Jan D. Bláha.

Pokud se žáci nebojí matematiky a fyziky ani o prázdninách, mohou se zúčastnit týdenní Letní školy matematiky a fyziky plné zajímavých přednášek a experimentů, kterou pořádáme společně s Jednotou českých matematiků a fyziků a naší katedrou fyziky,“ uvádí Mgr. Lucie Loukotová z katedry matematiky.

Mimořádně důležitá je práce s talentovanými žáky v rámci školních předmětových olympiád. Díky těmto soutěžím můžeme takovým žákům napomoci vybírat jejich další profesní cestu. Zadání většiny soutěžních úloh dáváme navíc k dispozici široké veřejnosti a především učitelům, pro něž to může být další materiál pro inspiraci v běžné školní výuce,“ vysvětluje dr. Silvie R. Kučerová z katedry geografie, která byla donedávna hlavní organizační garantkou Zeměpisné olympiády pro celé Česko.

Katedra geografie se též zapojuje, ve spolupráci s Fakultou životního prostředí UJEP, do organizování osvětové akce GIS Day, která je každoročně v listopadu pořádána po celém světě.

Na akci Den vědy a umění UJEP jsou nepřehlédnutelní zase naši chemici, kteří v exteriéru obchodního centra předvádějí různé pokusy a experimenty. „I v tomto případě je naším cílem nabídnout jinou, mimořádně atraktivní tvář chemie zejména dětským divákům. Výzkumy našich chemiků i dalších odborníků z fakulty, nicméně, dokazují, že se za tím vším skrývá především využitelnost výsledků
v běžném životě lidí,“ představuje záměr proděkan Bláha.

Pod záštitou Naučného botanického parku zase fakulta pořádá pravidelné akce pro žáky základních a středních škol orientované na seznámení se životem rostlin. Akce zahrnují tematické výstavy doprovázené soutěžemi v poznávání bylin a dřevin. „Ve spolupráci s ústeckým klubem kaktusářů probíhá každoročně také výstava kaktusů a sukulentů, která bývá spojena s poskytováním pěstitelských rad a prodejem přebytků,“ uvádí Tereza Šípová z katedry biologie.

Katedra informatiky každoročně pořádá několik akcí s cílem motivovat žáky k informatickému myšlení a ke studiu technických oborů. Jsou to mj. akce „Programujeme internet věcí“, „IT dílny“, „Pojďme si hrát s programováním“ či „Roboshop“. „Pod vedením akademiků i studentů vyšších ročníků katedry informatiky se tak žáci zábavnou formou seznamují se základy programování, internetu věcí, kyberbezpečnosti, robotiky a elektrotechniky,“ dodává Bc. Lucie Tesařová.

Zkrátka ovšem nepřicházejí ani učitelé přírodovědných předmětů. Kromě několika výzkumných i rozvojových projektů (mj. odhalování problematických míst ve vzdělávacím kurikulu, příprava  didaktických pomůcek), do nichž jsou učitelé z praxe přímo zapojeni, se pedagogové dozvídají také novinky a zajímavosti ze světa oborů na různých soustředěních a přednáškách pořádaných fakultou.