Jiří Cihlář získal Cenu hejtmana

Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodlo o udělení Cen hejtmana ÚK za rok 2018. Jedním z oceněných je také prof. RNDr. Jiří Cihlář, CSc., z katedry matematiky naší fakulty, který bude oceněn za vědu a výzkum.

Jeho vědecké zaměření je směřováno do dvou hlavních oblastí – didaktiky matematiky a teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. V zahraničí spolupracoval zejména s kolegy na Univerzitě v Oslo, na Pedagogické univerzitě v Krakově a na slovenských univerzitách.

Během svého působení na UJEP pečlivě dbal na zabezpečování studentů literaturou, v průběhu let proto publikoval deset skript pro předměty, které přednášel. Podle jeho skript přednášeli i jeho kolegové na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Mezi studenty i kolegy byl vždy oblíbený a respektovaný.

Ceny hejtmana budou letos předány již poosmé a jsou výrazem ocenění vynikajících občanských zásluh o rozvoj Ústeckého kraje nebo hrdinských a jiných výjimečných činů jednotlivců nebo skupin osob.

Ceny, které se mi od vedení Ústeckého kraje dostalo, si velmi vážím, a chápu ji nejen jako ocenění mé osobní práce, ale i jako ocenění práce naší katedry matematiky, celé Přírodovědecké fakulty i celé Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,“ říká budoucí laureát Ceny hejtmana ÚK za rok 2018 Jiří Cihlář.

Gratulujeme, pane profesore!