Přednáška z cyklu Café Nobel: Filipíny na prodej

Pokud nemáte pevně stanovený program na letní měsíce, máte možnost se zúčastnit přednášky v rámci cyklu Café Nobel na teplické hvězdárně. S tématem „Filipíny na prodej: hřebíky, kameny a tři tečky“ vystoupí kulturní antropolog Martin Soukup (UP v Olomouci, UK) a kulturní geograf Jan D. Bláha z naší fakulty (UJEP v Ústí nad Labem, UP v Olomouci). Akce se koná 18. července od 18 hodin v budově hvězdárny v Teplicích.

Autoři představí první výsledky terénního kulturně-antropologického výzkumu Filipín, který prováděli v rámci projektu Univerzity Palackého v Olomouci s názvem Sinofonní příhraničí v dubnu 2019. Kromě zážitků z terénního výzkumu a cest po ostrově Luzon se posluchači dozví, jak Filipínci prodávají (nejen) vizuálně atraktivní místa a jak podobným způsobem nakládají s významnými událostmi lidských dějin. V neposlední řadě autoři vysvětlí na filipínském příkladu, co to znamená prodávat kulturní dědictví a co znamenají tři tečky. A jak do toho všeho promlouvají Číňané? Spousta otázek, na něž se budou snažit během své přednášky odpovědět. Ve spolupráci s dokumentaristou Petrem Horkým během své cesty navštívili mj. nejstarší taterku na světě, geografickou anomálii a zúčastnili se křižování lidí během Velkopátečních událostí…