Promoce absolventů PřF v červnu 2019

Vážení (nejen) budoucí absoventi, informace k červnové promoci najdete na tomto odkazu.