Příroda vyrazila na kole

Tým zaměstnanců PřF UJEP s názvem Příroda na kole vyrazil vstříc květnové výzvě Do práce na kole! Přidejte se k nám…