Výběrová řízení na obsazení míst akademických pracovníků v roce 2019

Děkan PřF UJEP vypisuje výběrová řízení na obsazení míst akademických pracovníků a místa vedoucích kateder. Přihlášky s životopisem, ověřenými doklady o akademických a vědeckopedagogických titulech, s přehledem vědecké a pedagogické činnosti a praxe, s údaji o členství v odborných společnostech a seznamem publikační činnosti zasílejte do 15. 5. 2019 na zaměstnanecký odbor UJEP, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Účastníkům výběrového řízení nevzniká nárok na úhradu nákladů výběrového řízení. Děkan si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení. Předpokládaný termín nástupu září 2019, příp. dle domluvy.
Další podrobnosti…