Bývalý student informatiky na UJEP se vrací na místo činu

O spolupráci firmy ADLER s UJEP se na našich stránkách zmiňujeme poměrně často. Propojení akademické půdy s praktickými zkušenostmi je prospěšné pro obě strany. Maximálně součinnost oceňuje také personální ředitelka Jana Kučerová. Jak říká, rámcovou smlouvu o spolupráci jsme s univerzitou uzavřeli již před dvěma lety a byl to opravdu dobrý krok. „Vážím si aktivního zapojení konkrétních vyučujících a představitelů z různých fakult, na kterých spolupráce stojí.  Úspěšně ukončené projekty již čítají desítky. Nadané a motivované studenty, se kterými se v průběhu jejich studia setkáme, umísťujeme na pozice našich kmenových zaměstnanců,“ vypočítává Jana Kučerová klady spolupráce.

Aktuálně dnes nahlédneme do kuchyně expertů na informační technologie. Už v minulosti ocenili zástupci katedry informatiky Přírodovědecké fakulty představení systému Business Intelligence (BI), který je v naší společnosti používán pro práci s daty. Roli přednášejících měli tehdy kolegové z oddělení informačních technologií a oddělení inovací.

Současným bodem naší vzájemné spolupráce je pedagogická činnost jednoho z developerů oddělení informačních technologií: Lukáš Chrastina, který je mimo jiné úspěšným absolventem UJEP, vede v tomto semestru na katedře informatiky předmět Microsoft SQL Server. Podle slov vedoucího katedry informatiky Jiřího Škvora jsou právě databázové systémy jednou z klíčových oblastí zdejší výuky. V povinném kurzu databázových systémů se však studenti mohou seznámit jen se základy návrhů databází a úvodem do jazyka SQL bez zaměření na konkrétní produkt či platformu,“ vysvětluje Jiří Škvor. Konkrétně to pak znamená, že studenti postrádají vědomosti a především zkušenosti s administrací databázového systémů včetně zajištění bezpečnosti a ochrany dat jako jsou třeba správa uživatelů, archivace, monitorování, optimalizace a podobně, s automatizací běžných činností či využitím databáze pro účely BI. „A právě zde nám mohou velmi pomoci odborníci z firem, kteří mají zkušenosti se správou a využitím široce používaných komerčních databázových systémů a mohou své poznatky předat našim studentům prostřednictvím výuky zaměřené na praktické využívání těchto systémů,“ dodává vedoucí katedry informatiky.

A jak se na svůj „vedlejšák“ dívá sám Lukáš? Nejprve jsme jej požádali o vysvětlení konkrétního obsahu jeho lekcí. Jak říká, studentům se snaží pomocí přednášek a především praktických ukázek představit, jakým způsobem Microsoft SQL Server funguje vnitřně, kdy si ukazují různé interní mechanismy SQL Serveru, a jakým způsobem s ním pracovat z pohledu databázového vývojáře/administrátora. „Vzhledem k tomu, že většina studentů jsou účastníci kombinovaného studia a snaží se tedy při svém zaměstnání získat nějaké další vědomosti, mají o probíranou problematiku opravdu zájem a během seminářů jsou aktivní. Beru je jako kolegy z praxe, kterým mohu předat určité znalosti,“ vysvětluje svůj přístup Lukáš.

Také z pozice bývalého studenta považuje právě kurzy vedené lidmi z praxe za velmi praktické. „Ve školách se jedná především o teorii, zaměstnavatelé však od absolventů požadují při nástupu okamžitou orientaci v dané profesi. Věřím proto, že studenti v co největší míře aplikují nově nabyté znalosti v praxi nebo se stanou i databázovými vývojáři,“ hodnotí svůj přínos Lukáš.

A co vlastně tato práce dává jemu samotnému? „Rozhodně jsem za tuto zkušenost rád už i proto, že přítelkyně pracuje jako učitelka na základce a teď už mám alespoň trochu představu, co její práce obnáší. Samotného mě překvapilo, kolik času musím strávit přípravou na seminář a jak je vůbec náročné předstoupit před studenty a tři hodiny povídat něco smysluplného,“ oceňuje Lukáš pedagogickou práci. Jak dodává, přestože je náročná a domů dorazí večer úplně vyřízený, baví ho to. Samostudiem a přípravou na výuku se v oblasti databází sám zlepšuje a vedením seminářů se zlepšují i jeho prezentační a komunikační dovednosti. „Líbí se mi na tom, že se pár lidí, kteří mají zájem o určitou oblast, sejde a jsou ochotni o ní aktivně přemýšlet a diskutovat. Jsem rád, že mohu předávat své znalosti dál a vidím, že to má smysl,“ dodává na závěr.