Vyšly nové Geografické rozhledy s vydatným přispěním našich akademiků

Nové číslo časopisu Geografické rozhledy se tentokrát zaměřuje na Severozápadní Čechy. Svými články do něj přispěla řada našich akademiků a Ph.D. studentů nejen z katedry geografie. Prozkoumejte zajímavá témata a objevte nové poznatky o tomto regionu.

Severozápadní Čechy lze nejjednodušeji vymezit pomocí administrativních hranic krajů. Aktuální vydání Geografických rozhledů je zaměřeno především na Ústecký kraj, který je významným a velmi pestrým regionem s rozlohou 5 339 km² (je sedmým největším krajem Česka) a s 811 000 obyvateli. Ústecký kraj okouzlí návštěvníky unikátním reliéfem Českého středohoří, Krušnými a Lužickými horami, historickými památkami a lázeňskými městy. Toto číslo nejenže představuje kraj v celé jeho pestrosti, ale také uvádí na pravou míru některé negativní konotace spojené s tímto regionem.

Kromě toho je pozvánkou na výroční zasedání České geografické společnosti, které se ve spolupráci s naší fakultou uskuteční na začátku září v univerzitním kampusu v Ústí nad Labem.

#scienceUJEP

Foto: Zřícenina gotického hradu Házmburk ze 14. století na stejnojmenné hoře v pozadí s dalšími vrcholy Českého středohoří; mareksaroch.cz / Shutterstock

Zdroj: Geografické rozhledy