Katedra biologie připravila pro žáky ZŠ program “Tajemství lidského těla”

Na katedře biologie Přírodovědecké fakulty UJEP se 6. června 2024 uskuteční pilotní návštěvní program pro žáky z teplické Základní školy Buzulucká s názvem “Tajemství lidského těla”.

Žáci se mohou těšit na interaktivní a zábavnou formu výuky, která jim umožní lépe porozumět fungování lidského těla a probudí v nich zájem o anatomii a biologii jako takovou. Děti se dozví spoustu zajímavostí o kosterní soustavě člověka, o stavbě a složení kostí, jejich funkci a vzájemném propojení. Nahlédnou tak do tajemství pohybu lidského těla a komplexního fungování lidského těla.

#scienceUJEP

Tento program probíhá v rámci aktivity A.2.27 Návštěvní programy – workshopy pro učitele s třídním kolektivem projektu RUR – Region univerzitě, univerzita regionu, reg. č. CZ.10.02.01/00/22_002/0000210.