Krajinné plánování, nástroj adaptace krajiny na klimatické změny – přednáška doc. Salzmann

V pondělí 20. května se od 11:00 hodin uskuteční doprovodná přednáška k výstavě “STAVBA A VODA”, kterou si až do 28. května můžete prohlédnou ve vestibulu CPTO. Přednáška známé krajinářské architektky doc. Ing. Kláry Salzmann, Ph.D., doprovodí téma jejího výstavního posteru na téma “Krajinné plánování – nástroj adaptace krajiny na klimatické změny”.

Setkání se známou krajinářskou architektkou, která navrhuje projekty pro nápravu vody v krajině a zachování její životaschopnosti a odolnosti vůči klimatickým změnám proběhne 20. května 2024 od 11:00 v místnosti -1.18, CPTO UJEP, Pasteurova 15, Ústí nad Labem a ONLINE.

Více informací najdete ZDE.

Přednášku pořádá Fakulta životního prostředí UJEP společně s Přírodovědeckou fakultou UJEP v rámci výstavy STAVBA A VODA.

doc. Ing. Klára Salzmann, Ph.D.

Studium krajinářské architektury absolvovala v roce 1982 na Corvinus University v Budapešti, Ph.D. titul získala v roce 2008 na SPU v Nitře, habilitaci na téma Úvahy o krajině obhájila v roce 2022 na FA ČVUT v Praze. Působí jako pedagog oboru Krajinářská architektura na FA ČVUT v Praze a vede Atelier Salzmann velkých krajinářských měřítek. Společně se studenty otevírá témata revitalizace krajiny Sudet, kulturní krajiny a koncepci krajiny v územním plánování. Pracuje jako autorizovaný krajinářský architekt ČKA. Ve své praxi se věnuje komplexnímu krajinnému plánování a propagaci zelené infrastruktury v České republice.

#scienceUJEP