Geografové získali zvláštní ocenění Mapa roku 2023!

Geografové Mgr. Petr Trahorsch, Ph.D., a Mgr. Petr Meyer, Ph.D., z Centra geografie vzdělávání a vzdělávání v geografii (GEOEDU), které je součástí katedry geografie Přírodovědecké fakulty UJEP, získali prestižní ocenění od České kartografické společnosti. Při vyhlášení soutěže Mapa roku 2023 bylo Editovatelným obrysovým mapám z dílny GEOEDU uděleno zvláštní ocenění za praktickou a efektivní výukovou pomůcku.

Již v minulosti se naši akademici z katedry geografie podíleli na vítězných kartografických dílech v této soutěži, nikdy ale nebyla katedra geografie PřF UJEP jejich primárním zhotovitelem. Toto je tedy historicky první ocenění z této soutěže, které patří primárně ústecké katedře.

GEOEDU vydalo za poslední 2 roky již 2 sady Editovatelných obrysových map světadílů světa a Česka, které usnadní výuku (nejen) místopisných pojmů ve výuce geografie. Možná i vy si tyto mapy pamatujete z výuky jako slepé mapy. Tento pojem se však již v odborných kruzích nepoužívá, terminologicky mnohem přesnější je termín obrysová mapa. Učitel může velmi jednoduše, ve známém prostředí MS PowerPoint, editovat, které prvky mapového obsahu (např. města, řeky, vrcholy, zeměpisná síť, měřítko atd.) budou ve výsledné mapě zobrazeny a které nikoliv. Zároveň lze vkládat i nové, převážně bodové, kartografické znaky do předem vytvořené mapy. Učitelé se tak stávají aktivními spolutvůrci mapy a mohou efektivněji diferenciovat výuku se specifickými vzdělávacími potřebami.

Editovatelné obrysové mapy jsou dostupné zdarma ke stažení na webu GEOEDU. Jsou doplněny tutoriálem a seznamem místopisných pojmů, které jsou v mapách defaultně zobrazeny. K této chvíli mají mapy již přes 1700 stažení.

Členové týmu GEOEDU ani po obdržení ceny nezahálí, v posledních dnech vydali didaktické pomůcky, které mohou být snadno vyrobeny technologií 3D tisku (mapové puzzle různých regionů, zemské těleso a glóbus). Je to taktéž praktická didaktická pomůcka pro učitele (nejen) geografie. O geografických didaktických pomůckách jsme informovali ZDE.

Kompletní TISKOVÁ ZPRÁVA.

#scienceUJEP