GEOEDU vytvořilo 3D didaktické pomůcky pro výuku geografie volně ke stažení

Technologie 3D tisku poskytuje řadu možností k výuce (nejen) geografie. Tým výzkumného Centra geografie vzdělávání a vzdělávání v geografii (GEOEDU) při katedře geografie na Přírodovědecké fakultě UJEP vytvořil několik didaktických pomůcek pro výuku geografie, které si můžete volně stáhnout, vytisknout a používat.

Aktuálně si můžete stáhnout mapové puzzle, zemské těleso a glóbus. Tým GEOEDU ale již pracuje na dalších, např. na puzzlích litosférických desek či reliéfu.

Pokud nemáte k dispozici 3D tiskárnu, nevadí, na základě našich dat Vám 3D geografické didaktické pomůcky vytisknou i v zakázkovém tisku.

Data ke stažení 3D tisku najdete na oficiálních stránkách GEOEDU v sekci 3D tisk.

#scienceUJEP