ROBUL a AI budou součástí festivalu “Creative Minds”

Inovační centrum Ústeckého kraje pořádá zítra, 16. května, v ICUK Space Hradební studentský festival “Creative Minds”.  Na festivalu mohou studenti potkat i tým ROBUL a zástupce naší katedry informatiky.

Creative Minds je celodenní festival plný interaktivních workshopů pro studenty středních škol. Hlavním tématem celého dne je KREATIVITA. Studenti si v rámci workshopů vyzkouší pracovní pohovor nanečisto, dozví se, jak tvořit na sociálních sítích, jak na autorské citace, naučí se základy práce s AI nebo si poslechnou přednášku na téma finanční gramotnost. V rámci doprovodného programu si vyzkouší první pomoc, naučí se zacházet s 3D tiskárnou nebo se právě seznámí s projektem ROBUL.

ROBUL je první robotický tým v Ústeckém kraji, který nás skvěle reprezentoval v USA na prestižní mezinárodní soutěži FIRST Robotics Competition. Na mezinárodní soutěži v Chicagu obsadil náš tým 35. místo. Přírodovědeckou fakultu v týmu ROBUL zastupuje náš student Bc. Jakub Škrabánek a odborný asistent katedry informatiky RNDr. Jan Krejčí, Ph.D. O celém projektu jsme informovali v ČLÁNKU.

Naše fakulta nebude mít na Creative Minds zastoupení jen z řad katedry informatiky. V rámci doprovodného programu pro učitele povede workshop na téma AI ve výuce a vzdělávání i proděkanka pro rozvoj a kvalitu Přírodovědecké fakulty UJEP Mgr. Michaela Liegertová, Ph.D., která je zároveň i expertkou v oblasti umělé inteligence. Workshop se věnuje objevování potenciálu nástrojů AI pro zefektivnění výuky a tvorbu interaktivních učebních situací. Pedagogové se dozví o novinkách generativní AI a jejich praktickém využití v různých předmětech i o tom, jak s jejich pomocí aktivizovat studenty ve výuce.

#scienceUJEP