Výběrové řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků/pracovnic – katedra informatiky

Děkan Přírodovědecké fakulty UJEP vypisuje výběrová řízení na obsazení míst akademických pracovníků a pracovnic katedry informatiky v těchto oborech: Didaktika informatiky, Aplikovaná informatika – infrastrukturní technologie a Aplikovaná informatika – datové/softwarové inženýrství.

Přihlášky se životopisem, ověřenými doklady o akademických a vědeckopedagogických titulech, s přehledem vědecké a pedagogické činnosti a praxe, s údaji o členství v odborných společnostech a seznamem publikační činnosti a motivačním dopisem zasílejte nejpozději do 31. 12. 2024 na zaměstnanecký odbor UJEP, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem (hana.havlova@ujep.cz).

Účastníkům výběrového řízení nevzniká nárok na úhradu nákladů výběrového řízení. Děkan si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.

Bližší informace k VŘ včetně konkrétních pozic zde.