Absolventka PřF UJEP postoupila do semifinále soutěže Global Teacher Prize Czech Republic!

Naše kolegyně a absolventka Mgr. Monika Pelikánová dosáhla významného úspěchu! Postoupila totiž do semifinále soutěže Global Teacher Prize Czech Republic! Global Teacher Prize Czech Republic je národní variantou mezinárodního ocenění, které sleduje kvalitu pedagogické práce, individuální přístup z žákům, vytváření a používání inovativních učebních metod a zapojení učitelů do mimoškolních aktivit a odborné komunity. Ocenění přináší EDUin, o.p.s. pod záštitou prezidenta České republiky Petra Pavla.

Global Teacher Prize Czech Republic hledá a oceňuje učitele, kteří se snaží o komplexní rozvoj žáků, kladou důraz na osobnostní a sociální rozvoj, kooperativní výuku a diferenciace ve výuce. Přemýšlí nad svou výukou, reflektují ji a hledají si další cesty ke svému učení, podporují kolegy, podněcují a ovlivňují učitelskou komunitu.

Mgr. Monika Pelikánová, která vyučuje budoucí učitele chemie na Přírodovědecké fakultě UJEP, je zároveň doktorandkou na Univerzitě Karlově v Praze a učitelkou chemie a biologie na Gymnáziu Josefa Jungmanna v Litoměřicích. Představuje tak ideál, ke kterému na naší fakultě směřujeme – vzdělávat učitele, kteří jsou nejen vášnivými odborníky ve svém oboru, ale také inspirujícími mentory pro své studenty.

Do letošního ročníku Global Teacher Prize Czech Republic pro inspirativní pedagogy se přihlásilo 283 učitelů. Nezávislí hodnotitelé z nich vybrali Moniku a dalších 31 semifinalistů. Slavnostní vyhlášení 10 finalistů a vítězů soutěže proběhne 30. května 2024.

V současné době čelíme výraznému nedostatku učitelů přírodovědných oborů, což je výzva, kterou se na naší fakultě snažíme řešit nabízením kvalitních studijních programů pro budoucí pedagogy přírodovědných disciplín. Tento nedostatek je pro nás podnětem k další práci na tom, abychom připravili učitele, kteří jsou schopni předat svou vášeň pro přírodní vědy dalším generacím tak,  jak se o to snaží právě Monika.

Spot k letošnímu ročníku ceny Global Teacher Prize Czech Republic.

#scienceUJEP