42. ročník mezinárodní konference “Matematické metody v ekonomii” se uskuteční na PřF UJEP

11. – 13. září 2024 se na půdě Přírodovědecké fakulty Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem uskuteční již 42. ročník mezinárodní konference “Matematické metody v ekonomii” (MME 2024). Konference je tradičním setkáním odborníků z vysokých škol a univerzit a z praxe, se zaměřením na teorii a aplikace operačního výzkumu a ekonometrie.

Další témata příspěvků zahrnují, avšak nejsou omezena jen na tato témata:

 • operační výzkum,
 • ekonometrie,
 • vícekriteriální rozhodování a systémy na podporu rozhodování,
 • metody kvantitativního řízení,
 • intervalové systémy,
 • simulace,
 • matematické modelování,
 • optimalizace procesů
 • a finanční modelování.

Konference se bude konat pouze prezenčně a účast je možná v těchto třech variantách:

 • pasivní účast (jako spoluautor nebo bez příspěvku),
 • aktivní účast s předloženým abstraktem a prezentací na místě,
 • a aktivní účast s předloženým abstraktem, odevzdaným plným článkem a prezentací na místě.

Termín pro odevzdání abstraktů byl prodloužen až do 15. dubna 2024.

Registrace bude otevřena 13. května 2024.

Součástí konference bude i soutěž o nejlepší článek studentů doktorského studia.

Mezi plenárními řečníky vystoupí např. Dr. Panos M. Pardalos z Floridské univerzity v USA nebo prof. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D. z Vysoké školy ekonomické v Praze.

Předsedou organizačního týmu konference je odborný asistent katedry informatiky PřF UJEP Dr. Hossein Moosaei, Ph.D. Kontaktovat organizátory konference můžete emailem: mme2024@rt.ujep.cz

Více informací o důležitých termínech najdete na webových stránkách konference.

#scienceUJEP