Výběrová řízení na obsazení míst akademických pracovníků/ pracovnic v roce 2024 (JIŽ PROBĚHLO)

Děkan Přírodovědecké fakulty UJEP vypisuje výběrová řízení na obsazení míst akademických pracovníků a pracovnic.

Přihlášky se životopisem, ověřenými doklady o akademických a vědeckopedagogických titulech, s přehledem vědecké a pedagogické činnosti a praxe, s údaji o členství v odborných společnostech a seznamem publikační činnosti, motivačním dopisem a souhlasem se zpracováním osobních údajů v evidenci uchazečů o zaměstnání zasílejte nejpozději do 30. 4. 2024 na zaměstnanecký odbor UJEP,  Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem, hana.havlova@ujep.cz.

Účastníkům výběrového řízení nevzniká nárok na úhradu nákladů výběrového řízení. Děkan si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.

Podrobné informace k VŘ pro rok 2024.