Transformace regionu? Geografové se těší na diskuzi.

Česká geografická společnost připravuje pravidelnou Výroční konferenci, která se letos uskuteční v prostorách Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v termínu od 2. do 5. září 2024. Účastníci konference mohou svou přednášku nebo poster registrovat už jen do 31. března!

Mottem konference je Geografie pro spravedlivé transformace. Cílem této akce je však mnohem širší paleta témat, než pouze budoucnost tzv. uhelných regionů a jejich cesta k nízkouhlíkové ekonomice.  Přednášky, jednání v sekcích i exkurze budou věnovány transformačním procesům z různých hledisek – sociálního, ekonomického, kulturního a v neposlední řadě environmentálního.

V tuto chvíli je událost ve fázi příprav a přáním organizačního výboru je, aby konference neprobíhala pouze v uzavřené akademické bublině. Jak uvádí předseda Severočeské pobočky České geografické společnosti Jan D. Bláha: „Budeme rádi, když se o konferenci dozví co nejvíce zaměstnanců veřejné správy a odborníků z praxe, kteří mají do značné míry možnost ovlivňovat prostorové rozložení aktivit souvisejících s transformací.

Jak bývá na katedře geografie Přírodovědecké fakulty UJEP zvykem, nezapomíná na další důležitou skupinu zájemců o aktuální dění v geografii, kterou jsou učitelé zeměpisu. Pro ně je též připraven nadstavbový program, který je plánován především na středu 4. září.

Zájemci s vlastní přednáškou či posterem mohou registrovat své příspěvky ještě do 31. března 2024.

Ostatní účastníci konference se mohou přihlašovat až do 31. července 2024.

Více informací včetně předběžného programu je k dispozici na stránkách konference, případně na mailové adrese cgs2024@ujep.cz.

Kompletní TISKOVÁ ZPRÁVA.

#scienceUJEP